Staffan Liss

Staffan LissKommersiell direktör

Hösten 2011 tillträdde Staffan Liss som VD för Domaine Wines Sweden. Med lång och bred erfarenhet från dryckesbranschen och ett stort engagemang har företaget utvecklats starkt under hans ledning. Idag verkar Staffan som kommersiell direktör inom koncernen.