Hållbarhet

Års- och hållbarhetsberättelsen för 2022

Domaine Wines ingår i Martin & Servera. I Martin & Servera-gruppens års- och hållbarhetsberättelse för 2022 hittar du information om stora affärshändelser och vårt hållbarhetsarbete – vad vi har åstadkommit och hur vi fortsätter framåt.

Här hittar du vår års- och hållbarhetsberättelse för 2022: https://www.martinservera.se/hallbarhet/martin-serveras-ars-och-hallbarhetsberattelse

 

 
« Tillbaka till översikt