Ansvarstagande

Domaine Wines är medlem i branschorganisationen Sprit & Vinleverantörsföreningen som verkar för en modern alkoholpolitik. Genom vårt medlemskap bidrar vi till ett socialt ansvarstagande och stödjer t ex Drinkwise.se som förmedlar kunskap om alkohol och tydliggör de områden som bör vara alkoholfria. Läs mer på
www.svl.se
och www.drinkwise.se